Onderhoudskundig Adviseur

adviseren - regisseren - sturen


De onderhoudskundig Adviseur beweegt zich normaliter op tactisch niveau in de organisatie, deze functioneert op het niveau van een HBO Bachelor of Master. De Adviseur vertaalt de vastgestelde strategische doelen en beleid naar de actieplannen voor de beheersorganisatie. De Adviseur regisseert onderhoudsprocessen, adviseert over te volgen onderhouds-strategieën en geeft meestal sturing aan deze organisatie.

De Adviseur is met recht de ‘Spin in het web’ te noemen.

 

De acht kerntaken van de onderhoudskundig Adviseur zijn op tactisch niveau:

 

A. 1 Ontwikkelen van beleid
A. 2 Definiëren van processen
A. 3 Opzetten van de onderhoudsorganisatie
A. 4 Waarborgen van levensduur
A. 5 Regie voeren over beheer en onderhoud
A. 6 Bewaken van budgetten
A. 7 Aanbesteden
A. 8 Stakeholdermanagement