Onderhoudskundig Inspecteur

inspecteren - toetsen - beoordelen

 

De onderhoudskundig Inspecteur is meer dan een persoon die alleen een inspectie uitvoert. De Inspecteur controleert en beoordeelt op een objectieve manier, de staat van een object en toetst of de geldende voorschriften en procedures voldoende in acht genomen zijn.  De Inspecteur is in staat een inspectie voor te bereiden, te rapporteren en hierover te communiceren.

De Inspecteur is de deskundige die de status of conditie vaststelt en de relevantie van zijn werk kan overzien in het totale proces van onderhoud en beheer.

 

De vijf kerntaken van de onderhoudskundig Inspecteur zijn op operationeel niveau:

 

I. 1 Organiseren van de inspectie
I. 2 Inspecteren en beoordelen object
I. 3 Toetsen op veiligheid, gezondheid en milieu
I. 4 Rapporteren
I. 5 Communiceren