Welke onderhoudsdeskundigheid heeft U nodig?

Onderhoud is een vak. Of het nu gaat om wettelijke keuringen of technisch beheer, van de professionals die dit doen mag verwacht worden dat zij over de juiste competenties beschikken.

Gebouwbeheerders hebben de zorg voor het in stand houden van vastgoed voor een bepaalde periode. De methodieken die zijn ontwikkeld voor conditiemetingen en inspecties waaronder de NEN-2767 en de RVB-BOEI methodiek zijn zeer waardevolle hulpmiddelen voor professioneel onderhoud beheer en onderhoud. De toepassing hiervan dient in perspectief te worden gezien van de bedoelingen van de eigenaar en gebruikers.

Om niet aan deze bedoelingen voorbij te gaan heeft Sertum, het register voor onderhoudskundigen vastgoed, het initiatief genomen tot deze richtlijn met de titel Maatlat voor Onderhoudskundigen. In deze richtlijn is de  expertise die nodig is om deze bedoelingen te herkennen en te vertalen gerubriceerd in een drietal competentieprofielen omschreven voor:

  • Advies, onder het profiel: Onderhoudskundig Adviseur
  • Technisch beheer en projectleiding, onder het profiel: Onderhoudskundig Coördinator
  • Inspecties, onder het profiel: Onderhoudskundig Inspecteur

De richtlijn bestaat uit uitgebreide omschrijvingen van kennis en vaardigheden die gerelateerd zijn aan de kerntaken voor een onderhoudskundige en toepasbaar zijn voor opleiders en toetsers. Voor werkgevers en voor  opdrachtgevers is ten behoeve van het verwerven van deskundig personeel en het inkopen en contracteren van deskundigheid een praktische omschrijving opgenomen in de bijlagen van deze Maatlat.

Op 1 juli 2019 is deze richtlijn vastgesteld, na het verwerken van alle ontvangen commentaren. De datum van publicatie van de 1e druk is 1 september 2019. Op 3 oktober is deze richtlijn gepresenteerd op het Sertum symposium in Nieuwegein met de titel Maatlat voor Onderhoudskundigen.

Deze Maatlat is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van opleidingsinstituten, branches en deskundigen die hun medewerking hebben verleend vanuit het gezamenlijk belang om het vakgebied van onderhoud en beheer helder te omkaderen en continu door te ontwikkelen. Stichting Sertum heeft als initiatiefnemer de inbreng verwerkt tot de teksten die in deze richtlijn zijn vastgelegd en geeft deze Maatlat in eigen beheer uit. Wij danken onze kennispartners voor het leveren van kennis, meedenken, meelezen, corrigeren en voor de discussies die uiteindelijk tot dit document hebben geleid.

de auteurs,

ir M.G.M (Marcel) Ponjée en ir B. (Bob) de Jong.

 

Op deze website vindt u een samenvatting van de drie competentieprofielen.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over de profielen, stuurt u ons dan gerust een berichtje via onze contactpagina.