Welke onderhoudsdeskundigheid heeft U nodig?

Onderhoud is een vak. Of het nu gaat om wettelijke keuringen of technisch beheer, van de professionals die dit doen mag verwacht worden dat zij over de juiste competenties beschikken.

Op deze site vindt u meer informatie over de drie Competentieprofielen voor Onderhoudskundige professionals die werkzaam zijn in het vakgebied van Onderhoud en Beheer van Vastgoed en Infra.

De competentieprofielen maken onderdeel uit van een richtlijn, wij noemen deze de Maatlat. De competenties zijn toegespitst op concrete taaksituaties, gewenste kennis, inzicht en vaardigheden. Attitude, autonomie en vooropleiding van de kandidaat zijn opgenomen in de Maatlat. Het resultaat is een richtlijn waarin eenduidig de  vakinhoudelijke capaciteiten van de Onderhoudskundigen zijn vastgelegd.

In september 2018 zijn de competentieprofielen vrijgegeven voor publicatie, zodat in Nederland een brede leesronde kan worden gehouden onder opdrachtgevers, werkgevers, uitvoerende partijen en brancheorganisaties. Na ontvangst en verwerking van commentaar worden de competentieprofielen in het 2e kwartaal van 2019 vastgesteld en gepubliceerd. De opleiders en examenbureau 's hebben zich al eerder over de inhoud uitgesproken.

Ook u kunt meelezen, meedenken en meepraten over de competentieprofielen. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld. Op deze website vindt u een samenvatting van de competentieprofielen. Wilt u meer gedetailleerde informatie over de profielen, stuurt u ons dan gerust een berichtje via onze contactpagina.

Deze site informeert over de drie Onderhoudskundige competentieprofielen, voor informatie over Sertum bezoekt u www.sertum.nl