Maatlat voor Onderhoudskundigen

competentieprofielen voor onderhoud en beheer van vastgoed

"/

Deze Maatlat bevat een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Het vastgoed omvat gebouwen, de gebouwde omgeving, gebouwgebonden installaties, terreinen en inrichtingen, infrastructurele werken en kunstwerken.

Het uitgangspunt voor beheer en onderhoud is enerzijds dat het object tijdens de levensduur bruikbaar blijft voor de functie waarvoor het is ontwikkeld en gebouwd. Anderzijds levert het een bijdrage aan het rendement (financieel, bedrijfskundig en/of maatschappelijk) dat met het object behaald moet worden.

Deze Maatlat beschrijft de competenties van drie onderhoudskundige beroepsbeoefenaars:

  • Onderhoudskundig Adviseur
  • Onderhoudskundig Coördinator
  • Onderhoudskundig Inspecteur

De competenties zijn opgesteld op basis van de taken van de onderhoudskundigen.

Deze richtlijn stelt geen kwalificatie-criteria voor de beoordeling van de onderhoudskundige beroepsbeoefenaars.