Achtergronden bij de Maatlat

Waarom doen wij dit eigenlijk?

Er is veel vraag naar gekwalificeerd personeel binnen het vakgebied van onderhoud en beheer van vastgoed. De huidige beroepsopleidingen in MBO, HBO en WO besteden echter nauwelijks aandacht aan onderhoud en beheer van vastgoed. Er zijn wel opleidingen in het contractonderwijs, maar de inhoud van deze post-MBO en post-HBO opleidingen en de daarbij behorende examens verschillen flink. Dat is een onwenselijke situatie. Doordat objectieve, nationaal erkende kwalificaties ontbreken is het voor opdrachtgevers en werkgevers lastig om gekwalificeerd personeel te selecteren. En de onderhoudskundige beroepsbeoefenaars kunnen zichzelf niet helder profileren met een nationaal erkende bekwaamheid. Daarom is nu, vanuit een branche-brede samenwerking, een drietal competentieprofielen opgesteld, aan de hand waarvan kandidaten kunnen worden getoetst.

 

Wat levert het op?

  • Eenvoudige selectie deskundig personeel voor opdrachtgevers en inkopers.
  • Transparante, begrijpelijke kwalificatie-eisen, ook voor niet vak-deskundigen.
  • Uitgewerkte en toepasbare competentie-eisen voor opleiders.
  • Ontwikkel- en leerdoelen voor kandidaten en vakmensen.
  • Eenduidige toetsing van de competenties door examenbureaus.
  • Bewijsbare professionaliteit van gekwalificeerde onderhoudskundigen.

 

Onderhoudskundigen in de beheersorganisatie:

 

 

In het schema wordt gebruik gemaakt van de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming

 

Plan = tactisch = Adviseur | Do = operationeel = Coördinator | Check = operationeel = Inspecteur | Act = strategisch

 

Terug naar de Maatlat