Alleen reis je sneller... samen kom je verder!

De competentieprofielen van de onderhoudskundig Adviseur, Coördinator en Inspecteur zijn in samenwerking met relevante opleiders en brancheverenigingen tot stand gekomen. Een basis waarin de meerderheid van de belanghebbenden in de branche Vastgoed en Infra zich kan vinden. Dat kan alleen als partijen met elkaar samenwerken.

 

Een aantal partijen dat heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de competentieprofielen zoals deze er nu liggen, noemen wij hier graag:

Opleiders en/of examenbureau's

VBS Vastgoed Business School, Eindhoven, Den Haag, Utrecht
Helix Academy Helix Academy, Gouda
SCEV Stichting Comog Examens Vastgoed
BOB BOB Opleidingen, Training en Advies, Zoetermeer
HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen
HU Hogeschool Utrecht

Brancheverenigingen

Comog Vereniging Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed
NVDO Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

Initiatief en uitvoering

Sertum Sertum Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed

Ook werden relevante bijdragen geleverd door: Sertum Waarborgcommissie, Sertum Klankbordgroep, het Rijksvastgoedbedrijf, AVVO, BBI, Hobéon, Building Changes, Vestia, TU Delft, TU Eindhoven, Haagse Hogeschool, Hogeschool Zuyd, AvansPlus, KOBV, NRBI, Bouwstenen voor Sociaal, ISSO, Leercirkel RGS, Onderhoud NL en Heijmans.

Dank aan alle partijen die hebben bijgedragen aan deze competentieprofielen!

Klik op onderstaande tabs om te zien hoe de ontwikkeling tot heden is verlopen:

In november 2014 hield Sertum een symposium voor haar 10-jarig bestaan. Het doel van dit symposium was om een visie te formeren over de Onderhoudskundige Vastgoed in 2020. De sprekers hebben een visie gedeeld en Sertum is aan het werk gegaan om deze visie inhoudelijk vorm te geven.

Het jaar 2016 werd door Sertum gebruikt om vele betrokkenen te raadplegen over de gevormde visie, en te peilen welke behoefte in de markt aanwezig was om tot concrete stappen over te gaan. Geconcludeerd werd dat het hoog tijd was om de competenties van een drietal professionals te gaan beschrijven, in overleg met de Nederlandse betrokkenen.